Villkor


Nedan följer de villkor som gäller för Three Piece Media Productions tjänster och produkter.

 Three Piece Media Production AB (TPAB)

Uppdaterade: 2017-10-11

 

1. Nöjd kund

Vi på Three Piece är måna om dig som kund och att du ska känna dig trygg med att vi levererar en produkt som du kommer känna dig nöjd med. Därför har du möjlighet att se utkast av din order under vårt arbete med den.

Generellt gäller att du som kund har rätt till att se åtminstone ett utkast per order. Vid önskemål om att få se fler utkast garanterar inte längre TPAB att tidigare angiven leveransdag kvarstår. Detta då flertalet utkast kan förlänga arbetsprocessen. I vissa fall kan en avgift komma att debiteras kunden vid begäran av utkast utöver det första. Detta om begärda utkast utvidgar och/eller förlänger det uppdrag som i offert eller annan överenskommelse antagits. Eventuell avgift ska alltid specificeras av TPAB skriftligt innan begärda utkast ges ut till kund.

Notera att många uppdrag innebär ett tätt samarbete med kund och således medför (inkluderar) att kunden förses med flera förslag på exempelvis utformning etc.

Kontakta oss om du har frågor, så ger vi all nödvändig information.

 

2. Bildmaterial producerat av TPAB

2.1. Upphovsmannen; fotograf; producent; konstnär; äga upphovsrätten till allt det material som produceras, såväl stillbilder, film och grafiska produkter.

2.2. Bildmaterial får inte redigeras eller ändras utöver det som fotografen tillåtit.

2.3. TPAB har rätt att använda sig av egenproducerat material i kommersiellt syfte och för marknadsföring. TPAB äga därmed ej rätten att i kommersiellt syfte använda sig av bilder som TPAB ej själva producerat.

2.4. Kunden får använda bilderna för privat bruk samt för de ändamål som överenskommits muntligt alternativt skriftligt. All användning utöver detta måste kommuniceras med TPAB alternativt upphovsmannen.

2.5. Bildmaterial får inte säljas vidare utan TPABs alternativt upphovsmannens tillstånd.

2.6. De bilder som av kund skickas till TPAB hamnar i TPABs egna bildarkiv, men får ej användas av TPAB kommersiellt i annat syfte än det som överenskommits med kund. Vid skriftlig överenskommelse med TPAB kan bilder tillhörande specifik kund raderas ur TPABs bildarkiv för kunds räkning.

 

3. Ordervillkor

TPAB utför endast de uppdrag som specificerats skriftligen av kund.

Undantag från detta skall skriftligen överenskommas med kund.

 

4. Leveransvillkor

Kunden och TPAB beslutar i samråd utifrån kundens önskemål när beställda jobb skall utföras.

Färdigproducerat material levereras senast på  överenskommit datum. Alternativt så fort materialet är färdigställt. Undantag från detta kan göras av TPAB men skall då meddelas kunden skriftligt.

Kunden har efter leveransdatum två veckor (14 dagar) för att påtala brister alternativt uppmärksamma skillnader mellan levererad tjänst alternativt produkt mot det som avtalats på förhand. Om kunden två veckor (14 dagar) efter leveransdatum inte kontaktat TPAB är produkten alternativt tjänsten godkänd av kunden.

 

5. Betalningsvillkor / Fakturering

Betalning sker via faktura, vilken skickas via mail till kunden efter avslutat uppdrag. Avvikelser kan förekomma. Fakturaavgift vid digital faktura är alltid: 0 SEK.

Vid önskemål utfärdas en pappersfaktura. TBAB förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift om 50 SEK (exkl. moms gäller företagskunder) vid hantering av pappersfaktura.

Betalning ska vara TPAB tillhanda senast 14 dagar efter det att fakturan utfärdats. Vid utebliven betalning kommer en påminnelse att skickas med påförd påminnelseavgift om 60 SEK. Vid försening av betalning tillkommer en förseningsavgift om 18% på totalbeloppet.

Vid ordrar av ett värde om minst 20 000 SEK ex. moms förbehåller sig TPAB rätten att fakturera 40% av orderns totala värde innan TPAB initierar arbetet med ordern.

 

6. Inskickande av material

Sker smidigt via internet och vi erhåller en länk via vilken vi kan ladda ner dina bilder eller annat material.

Länk till överföringssida: https://www.wetransfer.com/

Vill ni veta mer om hur tjänsten fungerar – gå in på länken ovan eller kontakta oss.

Kunden ansvarar för att denne innehar upphovsrätten för inskickat material, alternativt samtliga rättigheter avseende nyttjande, publicering och vidarebefodran av materailet i fråga. Därutöver att materialet på intet sätt strider mot gällande svensk lag eller i anna mening uppfattas som opassande. Kunden friskriver TPAB utan förbehåll från alla krav som annan kan rikta mot TPAB gällande intrång i tredje mans rättigheter.

 

 

 

TPAB reserverar sig för eventuella fel i materialet på vår webbplats. Kontakta oss vid frågor.

Mail: hello@threepiece.se